Անվճար Առաքում Երևանում

Իմ զամբյուղը

Զամբյուղ

Անձնական տվյալների պաշտպանություն


Կայքում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է տրամադրել հետևյալ անձնական տվյալները` էլ. փոստ, անուն, ազգանուն:
Ապահով և հարմարավետ ծառայություն մատուցելու համար Ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը օգտագործվում է հետևյալ նպատակներով`
• Սպասարկում իրականացնելու համար
• Տեխնիկական բարդությունների դեպքում աջակցելու համար
• Ձեր պահանջները ավելի արդյունավետ բավարարելու համար
• Նորությունների կամ նոր ծառայությունների մասին Ձեզ տեղեկացնելու համար
• Հատուկ առաջարկների մասին տեղեկատվություն ուղարկելու համար

www.robertopiraloff.com-ն ապահովում է Ձեր տրամադրած տեղեկատվության գաղտնիությունը և չի տրամադրում երրորդ կողմին: